O nas

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Budopol – Suwałki” Hajko spółka jawna

16-400 Suwałki, ul.Sejneńska 42C

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Budopol – Suwałki” Hajko spółka jawna w Suwałkach jest przedsiębiorstwem prywatnym, które powstało w listopadzie 1992 roku w wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL-PISZ na bazie Kierownictwa Grupy Robót w Suwałkach.

Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie robót budowlano-montażowych. Firma specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz budowie obiektów użyteczności publicznej. Terenem działalności jest północno-wschodnia Polska. Kadrę techniczną stanowią doświadczeni inżynierowie i technicy, posiadający uprawnienia budowlane.

Firma dysponuje własnym sprzętem, transportem oraz zapleczem technicznym. Realizujemy obiekty budowlane jako Generalny Wykonawca przy współpracy podwykonawców branżowych. Średnie zatrudnienie przy realizowanych przez naszą firmę robotach w ramach Generalnego Wykonawstwa w ostatnich pięciu latach wynosiło od 50 do 90 pracowników.