Doświadczenie robi różnicę

  • SPRZEDAŻ NOWYCH DOMÓW I MIESZKAŃ
  • GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI
  • WYNAJEM CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO
  • ZAKUP GRUNTÓW POD NOWE INWESTYCJE
  • WSPÓŁPRACA

 

  • PEWNOŚĆ – DZIAŁAMY STABILNIE OD PONAD 20 LAT
  • JAKOŚĆ – JESTEŚMY DOKŁADNI W KAŻDYM WYMIARZE
  • LUDZIE – DOŚWIADCZONA KADRA PRACOWNICZA
  • INNOWACYJNOŚĆ – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
  • PROFESJONALIZM – WYZWANIA SĄ NASZĄ PASJĄ

Z nami warto wspólpracować.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Budopol – Suwałki” Hajko spółka jawna

jest przedsiębiorstwem prywatnym, które powstało w listopadzie 1992 roku w wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL-PISZ na bazie Kierownictwa Grupy Robót w Suwałkach.

Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie robót budowlano-montażowych. Firma specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz budowie obiektów użyteczności publicznej.

Terenem działalności jest północno-wschodnia Polska. Kadrę techniczną stanowią doświadczeni inżynierowie i technicy, posiadający uprawnienia budowlane.

Firma dysponuje własnym sprzętem, transportem oraz zapleczem technicznym. Realizujemy obiekty budowlane jako Generalny Wykonawca przy współpracy podwykonawców branżowych.

Średnie zatrudnienie przy realizowanych przez naszą firmę robotach w ramach Generalnego Wykonawstwa w ostatnich pięciu latach wynosiło od 50 do 90 pracowników.